Hàng loạt xe máy dắt bộ khi gặp 'chốt' CSGT

Hàng loạt xe máy dắt bộ khi gặp 'chốt' CSGT

Khi thấy nhóm CSGT xử lý vi phạm, nhiều người điều khiển xe máy xuống xe dắt bộ để tránh bị xử phạt sau khi đi qua nhóm người trên khởi động xe rồi đi tiếp.