Sản lượng điện liên tiếp lập “kỷ lục”

Sản lượng điện liên tiếp lập “kỷ lục”

(Kiến Thức) - Khu vực đồng bằng Bắc Bộ mà Hà Nội là tâm điểm của nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao. Sản lượng điện tiêu thụ của Toàn TP Hà Nội vẫn liên...