Xem xạ thủ Việt Nam dùng B41 diệt mục tiêu trên trường bắn Cẩm Khê

Để đánh bại đối phương trong cuộc diễn tập PT-19 vừa kết thúc sáng nay, phía ta bố trí các loại hỏa lực B41, ĐKZ, các loại cối, súng máy phòng không 12,7mm, đại liên, trung liên, tiểu liên AK...

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Phú Thọ 2019 có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, điều hành về tổ chức thực hiện cũng như khả năng phối hợp, hiệp đồng của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân trong xây dựng tỉnh Phú Thọ thành khu vực phòng thủ vững chắc.

 Xạ thủ B41 tiêu diệt mục tiêu trên trường bắn Cẩm Khê


Theo Nguyễn Minh/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)