Điều gì xảy ra nếu vợ chồng Hoàng tử Harry muốn quay lại hoàng gia?

Điều gì xảy ra nếu vợ chồng Hoàng tử Harry muốn quay lại hoàng gia?

(Kiến Thức) - Nhiều chuyên gia nghiên cứu về Hoàng gia Anh cho rằng, nếu Hoàng tử Harry và vợ, Meghan Markle, muốn quay trở lại cuộc sống hoàng gia thì Cung điện Buckingham vẫn chào đón họ.