“Trung Đông thời hậu thánh chiến”

“Trung Đông thời hậu thánh chiến”

(Kiến Thức) - Trong bài “Trung Đông thời hậu thánh chiến” trên trang quốc tế của Le Monde, nhà phân tích Alain Frachon nhận xét một Trung Đông mới sẽ ra đời.