Hai bức ảnh về dũng sĩ Phùng Quang Thanh

Hai bức ảnh về dũng sĩ Phùng Quang Thanh

Hai bức ảnh trong bài báo “Người chỉ huy là dũng sĩ” của nhà báo Đức Toại là hai bức ảnh quý về người chỉ huy dũng sĩ Phùng Quang Thanh.