Những người hùng giữa đời thường - cứu người bất chấp hiểm nguy

Những người hùng giữa đời thường - cứu người bất chấp hiểm nguy

Đời thực vẫn có rất nhiều tấm gương về lòng dũng cảm, xả thân cứu người khi gặp nạn. Với họ, hành động cứu người xuất phát từ tâm, không mong được đền đáp.