Luật sư phải là những người “khai phóng”, đóng góp cho xã hội

Luật sư phải là những người “khai phóng”, đóng góp cho xã hội

(Kiến Thức) - Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch Công ty TAT Law firm – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng một trong những nhiệm vụ của người hành nghề luật trong thời đại hiện nay là cần phải có được tư duy mang tính khai phóng để vận dụng những tri thức đóng góp cho xã hội.