Những nghiên cứu KHCN phòng chống COVID-19

Những nghiên cứu KHCN phòng chống COVID-19

Thuốc diệt SARS-CoV-2 công nghệ nano, hệ thống khử khuẩn diệt virus công nghệ plasma, sát khuẩn từ thảo dược… là nghiên cứu nổi bật của các tổ chức KH&CN.