Tiếp nhận hồ sơ chứng tích chiến tranh và trao tặng di ảnh liệt sĩ

Tiếp nhận hồ sơ chứng tích chiến tranh và trao tặng di ảnh liệt sĩ

Lễ tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam”, phục dựng và trao di ảnh chân dung liệt sĩ tặng một số gia đình liệt sĩ và giới thiệu tự truyện “Mãi vẫn là người lính” vừa được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.