VUSTA tổng kết, đánh giá hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức năm 2023

Google News

Năm 2023, công tác báo chí và xuất bản được lãnh đạo VUSTA hết sức quan tâm, chỉ đạo, trên cơ sở đó, Ban TT&PBKT nghiêm túc, tích cực tham mưu VUSTA triển khai các chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí xuất bản.

Sáng 15/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức chương trình hội thảo “Tổng kết, đánh giá hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức năm 2023”. PGS.TS Phạm Quang Thao -Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội; Ths Lê Thanh Tùng - Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội chủ trì hội thảo.
VUSTA tong ket, danh gia hoat dong truyen thong va pho bien kien thuc nam 2023
Quang cảnh buổi hội thảo.
Sau phát biểu khai mạc hội thảo của PGS.TS Phạm Quang Thao, bà Phạm Thị Bích Hồng - Phó Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội đã có báo cáo tổng kết hoạt động phổ biến kiến thức của VUSTA và các hội thành viên năm 2023.
Trình bày báo cáo bà Phạm Thị Bích Hồng cho biết, trang tin điện tử vusta.vn có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên. Bên cạnh các cơ quan báo chí, vusta.vn là trang tin chính thức công bố các chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, định hướng phát triển và hoạt động của toàn hệ thống, mang tính thời sự, chính xác, là bức tranh đầy đủ và sinh động về hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
Việc nâng cao chất lượng tin, bài viết trên trang vusta.vn đã được chú trọng triển khai. Nội dung trang tin ngày càng trở nên phong phú, đáp ứng nhiệm vụ thông tin công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đưa tin, theo sát các sự kiện của Liên hiệp Hội Việt Nam; đăng tải kịp thời các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, trong đó đặc biệt có các sự kiện lớn mang ý nghĩa của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam như: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gặp mặt trí thức và 40 năm thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam; các sự kiện, công tác lãnh đạo của Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam; các sự kiện củng cố tổ chức; các sự kiện nhằm tư vấn ý kiến cho Đảng và Nhà nước về chính sách phát triển kinh tế - xã hội,...
Trong năm 2023, công tác báo chí và xuất bản được lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam hết sức quan tâm, chỉ đạo, trên cơ sở đó, Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức đã nghiêm túc, tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai các chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí xuất bản.
Theo số liệu thống kê (tháng 12/2023), trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam có 66 cơ quan báo chí (giảm 03 so với năm 2022), gồm: 01 tờ Báo trực thuộc Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam (Báo Tri thức và Cuộc sống); 47 Tạp chí trực thuộc các Hội khoa học kỹ thuật ngành toàn quốc (chưa bao gồm các Tạp chí trực thuộc các Chi hội trực thuộc Hội ngành toàn quốc); 18 Tạp chí trực thuộc các Viện là Tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam (giảm 3 Tạp chí so với năm 2022, do 02 tạp chí không được gia hạn giấy phép hoạt động, và giải thể 01 tạp chí)...
Báo cáo cũng nêu nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh về Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên; Công tác phối hợp, hỗ trợ với các hội thành viên thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức. Đặc biệt là một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trong đó có kế hoạch phổ biến kiến thức do cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện.
Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục chủ trì, lựa chọn, phối hợp với một số hội ngành toàn quốc, một số liên hiệp hội địa phương thực hiện đề tài phổ biến kiến thức lớn với quy mô ngành, lĩnh vực hoặc khu vực/quốc gia nhằm tạo kết quả rõ rệt, tạo chuyển biến rõ nét trong trong đóng góp của các nhà khoa học, thể hiện sức mạnh tổng hợp, riêng có của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến biến kiến thức khoa học và công nghệ cho nhân dân (2-3 đề tài).
Xây dựng kế hoạch truyền thông trên hệ thống báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam. Xây dựng các chuyên mục phổ biến kiến thức chuyên ngành trên các Tạp chí, trang thông tin của hội thành viên.
VUSTA tong ket, danh gia hoat dong truyen thong va pho bien kien thuc nam 2023-Hinh-2
 TS.Trần Văn Miều - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo.
Trình bày tham luận tại hội thảo, TS.Trần Văn Miều - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) cho biết, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt đối với hoạt động truyền thông phổ kiến kiến thức cho cộng đồng. Do vậy, VACNE đã đề ra định hướng truyền thông phổ biến kiến thức, triết lý nâng cao năng lực cho nhân dân. Cùng với đó là những hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức cho cộng đồng của VACNE.
TS.Trần Văn Miều nhấn mạnh: Liên hiệp Hội Việt Nam là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức trong nâng cao dân trí đáp ứng với thời kỳ mới: “... là lực lượng có vai trò quan trọng trong liên mình giai cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; có trách nhiệm tiên phong, tạo ra sản phẩm tinh thần, vật chất chất lượng cao cho xã hội, là nguồn lực đặc biệt trong phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế và phát triển nền văn boá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là nhân tố quan trọng trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
VUSTA tong ket, danh gia hoat dong truyen thong va pho bien kien thuc nam 2023-Hinh-3
Ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình phát biểu.
Tại hội thảo, ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình cho biết, Liên hiệp Hội tỉnh Hòa Bình, trong những năm qua đã xác định boạt động phổ biển kiến thức là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch hằng năm. Dù gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là biên chế để thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức. Trong năm 2023 cơ quan thường trực Liên hiệp hội tỉnh Hòa Bình luôn động viên, khuyến khích các hội thành viên tham gia tích cực phố biến kiến thức khoa học công nghệ, pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.
Năm 2023, trong công tác phổ biến kiến thức và truyền thông khoa học công nghệ, Liên hiệp hội tỉnh Hòa Bình chú trọng đến nhiều hình thức và các kênh truyền thông qua các trang thông tin điện tử... Đặc biệt là huy động toàn bộ hệ thống Liên hiệp Hội cùng tham gia.
“Chúng tôi đã phát động phong trào thi đua toàn khóa (2020-2025) thực hiện chuyên đề thi đua: “Tăng cường nghiên cứu, phổ biến kiến thức và chuyển giao ứng dụng KHCN góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025”, ông Thắng cho hay.
Theo ông Thắng, năm 2023, Cơ quan liên Hiệp hội tỉnh cùng 2 Trung tâm thuộc Liên hiệp thực hiện hai đề tài cấp tỉnh, một dự án phi Chính phủ; qua đó đã tổ chức tập huấn chuyển giao cho hàng trăm người dân vùng dân tộc trong tỉnh về cây Bình vôi, trồng lúa hữu cơ góp phần bảo tồn kỹ thuật trồng thâm canh cây Bình vôi, trồng lúa hữu cơ góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm giúp nhân dân phát triển kinh tế...
VUSTA tong ket, danh gia hoat dong truyen thong va pho bien kien thuc nam 2023-Hinh-4
Các đại biểu lắng nghe trình bày tham luận, báo cáo của đại diện Viện sáng tạo và chuyển đổi số. 
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình đề xuất, kiến nghị: Để công tác triển khai thực hiện tập hợp, động viên các hội thành viên tích cực tham gia hoạt động phố biến kiến thức khoa học và công nghệ trong thời gian tới, Liên hiệp Hội tỉnh Hòa Bình rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh, Trung ương và Liên hiệp Việt Nam về một số mặt như:
Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục xúc tiến việc xây dựng và ban hành Luật Phổ biến kiến thức theo Thông báo số 353-TB/TW, ngày 25/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương. Đây là hành lang pháp lý rất quan trọng để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của truyền thông, phổ biến kiến thức; huy động mọi nguồn lực trong vào ngoài nhà nước đầu tư cho công tác truyền thông, phố biến kiến thức, cũng như xác định nhiệm vụ của hệ thống Liên hiệp Hội trong công tác này; Tiếp tục hỗ trợ kinh phí triển khai hoạt động phổ biến kiến thức cho các tỉnh, thành phố; Liên hiệp Hội Việt Nam xây dựng cơ chế, chính sách, tài chính thống - nhất từ Trung ương đến Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố.
Tại hội thảo, các đại biểu còn được lắng nghe trình bày tham luận, báo cáo của đại diện Hội sinh vật cảnh Việt Nam, Viện sáng tạo và chuyển đổi số, Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc...
Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)