Vĩnh Hoàn: Lãi quý 3 giảm 40%, đầu tư chứng khoán gần 130 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Vĩnh Hoàn có tổng 129,5 tỷ đồng giá trị thị trường đầu tư vào cổ phiếu và các khoản đầu tư khác tại ngày 30/9.

Trong quý 3/2020, CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) ghi nhận doanh thu gần1.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 175 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận giảm do giá bán giảm so cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu gần 5.094 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 552 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 44% so với 9 tháng 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp thực hiện được 52% kế hoạch lợi nhuận với kịch bản cao; thực hiện 69% kế hoạch lợi nhuận với kịch bản thấp.

Không những kết quả kinh doanh suy giảm, dòng tiền hoạt động của VHC trong 9 tháng đầu năm chỉ ghi nhận dương 319 tỷ đồng, giảm tới 62% so với cùng kỳ năm 2019.

Vinh Hoan: Lai quy 3 giam 40%, dau tu chung khoan gan 130 ty dong
 VHC có lãi giảm mạnh trong quý 3/2020.

Tính tới 30/9, tổng tài sản của VHC tăng 6% lên 7.008 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 1.735 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền là 1.657 tỷ đồng; các khoản phải thu là 1.479 tỷ đồng,…

Đáng chú ý, Vĩnh Hoàn có tổng 129,5 tỷ đồng giá trị thị trường đầu tư vào cổ phiếu và các khoản đầu tư khác. Trong đó, các khoản đầu tư lớn nhất là CTCP Sữa Việt Nam (VNM) trị giá 40,7 tỷ đồng (giá gốc 38 tỷ đồng), CTCP FPT trị giá 30,3 tỷ đồng (giá gốc 29 tỷ đồng), CTCP Tập đoàn Hoà Phát trị giá 50,1 tỷ đồng (giá gốc 44 tỷ đồng).

Nhờ đầu tư vào hoạt động tài chính trong 9 tháng đầu năm, VHC ghi nhận doanh thu tài chính từ chứng khoán kinh doanh là 36,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không có khoản mục này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng ghi nhận chi phí tài chính do lỗ chứng khoán kinh doanh 10,3 tỷ đồng. Như vậy, nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán giúp doanh nghiệp lãi ròng 26,4 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)