Vì sao lãi ròng quý 2 của Vissan giảm 32% dù doanh thu tăng?

(Kiến Thức) - Giá vốn hàng bán tăng cao khiến CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, UPCoM: VSN) báo lãi ròng sụt giảm trong quý 2. 

Trong quý 2, doanh thu của Vissan có tăng 10% ở mức 1.233 tỷ đồng, tuy vậy giá vốn gia tăng 17% khiến Công ty chỉ thu được 233 tỷ đồng lãi gộp, giảm 13%.

Trừ các chi phí và thuế thì lãi ròng trong quý 2 của Vissan giảm 32% so cùng kỳ về mức 41 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 15% nhưng lãi ròng giảm 12% về mức 88 tỷ đồng. Như vậy, Vissan đã thực hiện 41% về kế hoạch doanh thu và 60% về kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Vi sao lai rong quy 2 cua Vissan giam 32% du doanh thu tang?
 Vissan báo lãi giảm trong quý 2.

Giải trình về kết quả thu được trong quý 2, ban lãnh đạo Vissan cho biết doanh thu tăng chủ yếu do công ty mở rộng điểm bán, phát triển các chương trình bán hàng.

Tuy nhiên, tốc độ tăng doanh thu bán hàng thấp hơn tốc độ tăng giá vốn hàng bán và việc hoàn nhập Quỹ khoa học công nghệ 20 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019 làm lợi nhuận trong kỳ sụt giảm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng tài sản của Vissan không thay đổi đáng kể so với đầu năm 2020, ghi nhận 1.976 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 73%, đạt 1.453 tỷ đồng.

Các khoản tương đương tiền đã tăng 51% so với đầu năm, cuối kỳ ghi nhận hơn 493 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả là 912 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 2,8% so với đầu năm. 

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)