Traphaco báo lãi ròng đạt 48 tỷ đồng trong quý 3

(Kiến Thức) - CTCP Traphaco (TRA) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với mức tăng trưởng lợi nhuận đến 54% so cùng kỳ.

Traphaco báo doanh thu trong quý 3 tăng 22% so với cùng kỳ ở mức 460 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng hơn 20% nên lãi gộp đạt 250 tỷ đồng, tăng 24%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh lên hơn 2 tỷ đồng nhờ vào lãi tiền gửi và tiền cho vay. Chi phí tài chính cũng giảm đi đáng kể chỉ còn 2,8 tỷ đồng khi trả bớt nợ vay.

Sau cùng, lãi ròng của Traphaco đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 54% so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, Traphaco ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.309 tỷ đồng và 141 tỷ đồng, tương ứng tăng 11% và 31% so với cùng kỳ. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, Traphaco đã thực hiện được 65% về doanh thu và 78% về lợi nhuận.

Traphaco bao lai rong dat 48 ty dong trong quy 3
 

Ban lãnh đạo Traphaco cho biết thành quả mà công ty thu được là nhờ vào doanh số bán hàng tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ và việc quản trị hiệu quả các khoản chi phí trong kỳ.

Ngoài ra, phía Traphaco cũng tiết lộ việc áp dụng ERP trong quản lý doanh nghiệp cũng như việc nắm rõ nhu cầu thị trường, đánh giá năng lực từng dại lý, nhà thuốc qua hệ thông BI (Business Interlligence) cũng giúp công ty tối ưu hóa doanh thu bán hàng, giảm tồn kho và xoay chuyển nguồn vốn hiệu quả.

Ttổng tài sản của Traphaco tại ngày 30/9 xấp xỉ so đầu năm đạt 1.566 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 60% ở mức 930 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 40% so với đầu năm, ghi nhận 227 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Traphaco giảm gần 20% so với đầu năm, chiếm gần 364 tỷ đồng. Trong đó, tổng vay nợ giảm 25% còn 107 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)