Tổng doanh thu VNPT đạt 162.700 tỷ đồng trong năm 2020

Lợi nhuận VNPT đạt 7.100 tỷ đồng trong năm 2020, trong đó lợi nhuận Công ty mẹ đạt 5.100 tỷ đồng bằng 102,2% kế hoạch.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 diễn ra ngày 16-12, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết Tập đoàn đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lụt.

Tổng doanh thu toàn VNPT đạt 162.700 tỷ đồng, trong đó doanh thu Công ty mẹ đạt 43.200 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch (nếu loại trừ yếu tố ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là khoảng 2.000 tỷ đồng thì VNPT hoàn thành kế hoạch doanh thu).

Tong doanh thu VNPT dat 162.700 ty dong trong nam 2020
 Chủ tịch HĐTV VNPT Phạm Đức Long thông tin một số kết quả SXKD năm 2020.

Lợi nhuận VNPT đạt 7.100 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận Công ty mẹ đạt 5.100 tỷ đồng bằng 102,2% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước đạt 5.200 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của VNPT đạt 10,4%.

Song song với việc hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, năm 2020 cũng là năm Tập đoàn VNPT có nhiều dấu ấn quan trọng.

Tại Hội nghị, VNPT cũng đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận tăng trưởng 4,5%-6%; doanh thu tăng 5%-8%; bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, phấn đấu tăng tối thiểu 3% so với năm 2020.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)