SZC báo lãi tăng 39% trong năm 2020, cổ phiếu đang đà leo dốc

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) báo lãi trong năm 2020 tăng 39% lên 186 tỷ đồng nhờ tiết giảm các chi phí.

Trong quý 4, doanh thu thuần tăng 54%, đạt gần 71 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản trích trước cho thuê đất và chi phí quản lý gần 26 tỷ đồng đã kéo lợi nhuận gộp của SZC còn hơn 28 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.
Khấu trừ thuế, SZC báo lãi gần 24 tỷ đồng trong quý 4, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019.
Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu của SZC tăng 31% so với năm 2019, đạt hơn 433 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cả năm của SZC cũng theo đà doanh thu tăng gần 32%, đạt gần 234 tỷ đồng.
SZC bao lai tang 39% trong nam 2020, co phieu dang da leo doc
 SZC báo lãi lớn năm 2020.
Cộng hưởng với việc các loại chi phí được tiết giảm, SZC báo lãi ròng năm 2020 đạt hơn 186 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước, vượt gần 62% chỉ tiêu kế hoạch năm.
Tổng tài sản cuối năm của SZC tăng 43% so với cuối năm 2019, đạt gần 4.418 tỷ đồng. Chủ yếu đến từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gần 79%, đạt gần 3.768 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí từ dự án Khu công nghiệp, khu đô thị Châu Đức.
Khoản nợ phải trả của SZC tăng 67% lên gần 3.154 tỷ đồng. Chiếm tỷ lệ lớn trong đó là các khoản vay nợ dài hạn gần 1.468 tỷ đồng từ ngân hàng với để đầu tư xây dựng công trình khu công nghiệp Châu Đức và công trình BOT.
Trên thị trường chứng khoán, từ cuối quý 1/2020, cổ phiếu SZC cùng nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp bắt đầu có xu hướng tăng.
Giữa lúc thị trường đang có những cú tăng giảm bất thường thì SZC vẫn giữ đà tăng, hiện đang giao dịch tại mức giá trần 42.250 đồng/cp, tăng 31% trong vòng 1 tháng qua. 
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)