"Soi" báo cáo tài chính 2016 của Công ty CP Nhựa Bình Minh

(Kiến Thức) - Tính đến thời điểm cuối 2016, lượng hàng tồn kho của Nhựa Bình Minh tăng gần 140 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tăng hàng thành phẩm và một phần nguyên vật liệu.

Mới đây Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2016.
Theo đó, lũy kế cả năm 2016, doanh thu Nhựa Bình Minh đạt gần 3.309 tỷ đồng. Con số này mặc dù tăng 18% so với năm 2015 nhưng vẫn không hoàn thành kế hoạch doanh thu cả năm.
Trích bảng báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2016 của Nhựa Bình Minh.
Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2016 của Nhựa Bình Minh đạt 44 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính cũng tăng 12 tỷ đồng. Doanh thu tài chính của công ty chủ yếu từ nhận tiền lãi, còn chi phí tài chính lại chủ yếu là chi chiết khấu thanh toán, còn lãi tiền vay cả năm phải trả chưa đến 3,4 tỷ đồng.
Cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 đều tăng mạnh. Tổng cộng cả năm 2 khoản chi này hết 282,2 tỷ đồng, trong khi năm 2015 chi hết 222 tỷ đồng.
Về lượng hàng tồn kho, tính đến thời điểm cuối năm 2016, lượng hàng tồn kho của Nhựa Bình Minh tăng gần 140 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tăng hàng thành phẩm và một phần nguyên vật liệu. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 53 tỷ đồng, chủ yếu là tăng các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 210 tỷ đồng, xuống còn 460 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 505 tỷ đồng lên 805 tỷ đồng, tương ứng tăng 300 tỷ đồng, trong đó có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gần 120 tỷ đồng, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 109 tỷ đồng, và các khoản phải thu khác tăng 76 tỷ đồng.
Kết quả, năm 2016, Nhựa Bình Minh lãi trước thuế 771 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2015. Trừ các loại thuế, phí, Nhựa Bình Minh lãi sau thuế 622,6 tỷ đồng năm 2016.
Tổng cộng tài sản của Công ty CP Nhựa Bình Minh đến cuối năm 2016 là 2.885 tỷ đồng, tăng gần 450 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 2.383 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu gần 455 tỷ đồng.
Cuối năm 2016 nguồn thặng dư vốn cổ phần công ty còn gần 1,6 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn gần 627 tỷ đồng. Một điểm đáng chú ý, nguồn quỹ đầu tư phát triển công ty còn dư đến 1,255 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch hôm ngày 15/3, cổ phiếu Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) chốt ở mức giá 190.500 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng giao dịch thành công chỉ 27.170 cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị giao dịch chỉ 5,197 tỷ đồng. Hiện cổ phiếu này có mức vốn hóa thị trường là 8.663,65 tỷ đồng.
Minh Hiếu

>> xem thêm

Bình luận(0)