Sau VNDirect, đến lượt Chứng khoán BSC muốn chuyển sang HNX

BSC chủ động chuyển sàn giúp bảo vệ cho các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu BSI thực hiện kịp thời các giao dịch theo nhu cầu thời gian thực tế, hạn chế các rủi ro phát sinh từ sự cố giao dịch.

Trên website, Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, BSI) đã thống nhất tham mưu cho HĐQT Công ty để trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc chuyển giao dịch cổ phiếu BSI từ HoSE sang HNX (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).
Xuất phát từ lợi ích chung của nhà đầu tư giao dịch chứng khoán, BSC cho rằng giải pháp chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX là phù hợp và khả thi trong điều kiện thị trường hiện tại cho đến khi HoSE hoàn tất giảtci pháp công nghệ xử lý hiện tượng nghẽn lệnh tại HoSE.
Sau VNDirect, den luot Chung khoan BSC muon chuyen sang HNX
 BSC tự nguyện chuyển sang HNX.
Theo đó, việc BSC chủ động chuyển sàn giúp bảo vệ cho các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu BSI thực hiện kịp thời các giao dịch theo nhu cầu thời gian thực tế, hạn chế các rủi ro phát sinh từ sự cố giao dịch.
Ngay khi hệ thống giao dịch mới của HoSE được đưa vào vận hành, căn cứ tình hình thực tế, BSC sẽ xem xét đề xuất việc chuyển cổ phiếu BSI trở lại giao dịch tại sàn HoSE.
Trước BSC thì có Chứng khoán VNDirect (VND) là công ty tiên phong trong việc tự nguyện chuyển niêm yết qua sàn HNX để có thể giao dịch trơn tru, bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)