Sau hơn 8 năm lãi lớn, PV GasD báo lỗ 3,4 tỷ đồng quý 2/2020

(Kiến Thức) - PV GasD báo lỗ hơn 3,4 tỷ đồng trong quý 2/2020 do ảnh hưởng từ COVID-19 và giá dầu sụt giảm.

CTCP Phân phối khí áp thấp dầu khí Việt Nam (PV GasD, HoSE: PGD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2020 với doanh thu giảm mạnh 17% xuống còn 1.708 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán chiếm hơn 1.600 tỷ khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống còn 99 tỷ đồng, giảm hơn phân nửa so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong kỳ của Công ty cũng giảm mạnh về còn 2,2 tỷ đồng từ mức 4,5 tỷ đồng. PV GasD không ghi nhận chi phí tài chính. Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn xấp xỉ so cùng kỳ, lần lượt ghi nhận gần 90 tỷ và 15 tỷ đồng.

Khấu trừ thêm thuế, PV GasD báo lỗ 3,4 tỷ đồng trong quý 2/2020, trong khi cùng kỳ có lãi 72 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên trở lại thua lỗ kể từ quý 3/2012.

Sau hon 8 nam lai lon, PV GasD bao lo 3,4 ty dong quy 2/2020
 PGD báo lỗ hơn 3 tỷ trong quý 2.

Công ty cho biết, kết quả lỗ do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và sự sụt giảm giá dầu làm sản lượng khí trong quý giảm gần 12%, theo đó làm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng giảm tới 17% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PV GasD đạt doanh thu thuần 3.533 tỷ đồng, giảm 8% và lợi nhuận sau thuế 46 tỷ đồng, giảm đến 60% so bán niên năm trước. So với kế hoạch lãi sau thuế 204 tỷ đồng, Công ty mới chỉ thực hiện được 23% mục tiêu.

Tài sản của PV GasD tại ngày 30/6 giảm nhẹ 2% so đầu năm, đạt 2.904 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn của Công ty cũng giảm 9% về còn 700 tỷ đồng, một số khách hàng nằm trong danh sách các khoản nợ phải thu của PGD như: CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS), CTCP CNG Việt Nam (HoSE: CNG), CTCP Kinh doanh Khí Miền Bắc (HNX: PVG)…

Công ty ghi nhận nợ phải trả hơn 1.500 tỷ đồng, giảm 7% so đầu năm, trong đó chủ yếu là các khoản phải trả người bán ngắn hạn, PV GasD không ghi nhận nợ vay tài chính ngắn và dài hạn.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)