Sanest Khánh Hòa trình kế hoạch lợi nhuận 2020 sau thuế 111 tỷ đồng

Sanest Khánh Hòa giảm kế hoạch doanh thu 15% trong năm 2020 nhưng kế hoạch lợi nhuận vẫn xấp xỉ so với kết quả thực hiện năm 2019.
 

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020, CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (Sanest Khánh Hòa, SKH) đặt mục tiêu cho năm nay với doanh thu ở mức 1.670 tỷ đồng và lãi sau thuế ở mức 111 tỷ đồng.

Sanest Khánh Hòa cho biết do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nên Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 giảm gần 15% so với thực hiện năm 2019.

Tuy nhiên, SKH vẫn xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020 mang tính tiên tiến bằng lợi nhuận thực hiện năm 2019 trên cơ sở tiết giảm chi phí, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông không thấp hơn năm 2019.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 sẽ được chia bằng tiền làm tròn 2.285 đồng/cp sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 diễn ra. Trong năm 2020, SKH dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 68% lợi nhuận sau thuế.

Sanest Khanh Hoa trinh ke hoach loi nhuan 2020 sau thue 111 ty dong
 Nguồn: SKH.

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành được các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt 1.945 tỷ đồng và 111 tỷ đồng. Trong tháng 7/2019, SKH thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.

Vào thời điểm cuối năm, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 635,5 tỷ đồng chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn vay được cân đối hợp lý. Khả năng thanh toán của Công ty tốt, xoay vòng vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản phải trả.

Về công tác đầu tư, công trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi Măng đến Công ty Sanest Khánh Hòa chuyển giao từ Công ty Yến sào Khánh Hòa đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 5/2019. Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ và dây chuyền lọ 62ml công suất 8.000 sp/giờ đã thi công hoàn thành hạng mục cải tạo kho thành phẩm cũ để lắp đặt dây chuyền, đã triển khai lắp đặt dây chuyền thiết bị.

Hệ thống xử lý nước thải công suất 600 m3 /ngày đêm đã dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2020. Dự án hợp tác xây dựng Nhà văn phòng, Showroom bán hàng, Trung tâm quảng bá thương hiệu Sanest Khánh Hòa tại 174 Thống Nhất - Nha Trang đã thi công xong phần cọc khoan nhồi.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)