PXC tiếp tục thua lỗ nặng, âm vốn, treo 120 tỷ nợ vay quá hạn tại OceanBank

(Kiến Thức) - Phát triển Đô thị Dầu khí cho biết do tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, việc thanh toán nợ vay phụ thuộc vào chuyển đổi thành công dự án Bạc Liêu Tower.

CTCP Phát triển Đô thị Dầu Khí (UPCoM: PXC) tiếp tục không ghi nhận doanh thu trong quý 3/2019, đây là quý thứ 4 trống doanh thu liên tiếp tính từ quý 4/2018. Khoản mục giá vốn hàng bán cũng không phát sinh.

Trong kỳ, Công ty có ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính nhưng không đáng kể, trong khi chi phí tài chính chiếm hơn 4,8 tỷ đồng, hoàn toàn là chi phí lãi vay.

PXC tiep tuc thua lo nang, am von, treo 120 ty no vay qua han tai OceanBank
 Kết quả kinh doanh của PXC. ĐVT: Đồng

Dù chi phí bán hàng không phát sinh nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lên đến 446 triệu đồng, giảm đáng kể so với con số hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Công ty còn ghi nhận khoản chi phí khác gần 2,5 tỷ đồng do lỗ đánh giá lại tài sản.

Do đó, riêng trong quý 3/2019, Phát triển Đô thị Dầu Khí ôm khoản lỗ gần 7,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 4,6 tỷ đồng.

Tính trong 9 tháng năm 2019, Công ty không hề ghi nhận doanh thu, có nhiều chi phí phát sinh nên lỗ hơn 19 tỷ đồng. Chính điều này dẫn đến lỗ luỹ kế sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/9 lên tới 486 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu ghi âm hơn 191 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty tại ngày cuối quý 3/2019 xấp xỉ so hồi đầu năm, ở mức hơn 193 tỷ đồng, tập trung chủ yếu là ở hàng tồn kho đến 140 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, Phát triển Đô thị Dầu Khí có khoản nợ phải trả hơn 384 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn là 120 tỷ đồng. Được biết khoản vay 120 tỷ đồng này vay từ Ngân hàng TMCP Đại Dương Chi nhánh Cà Mau (OceanBank Cà Mau) và khoản nợ này đã bị quá hạn.

Giải trình về khoản nợ quá hạn này, Công ty cho biết do tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, việc thanh toán nợ vay phụ thuộc vào chuyển đổi thành công dự án Bạc Liêu Tower. Trong khi dòng tiền mặt thu về từ các công trình chỉ phục vụ cho việc thi công và bù đắp các chi phí quản lý tại đơn vị.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)