PVEP vượt 13% kế hoạch doanh thu trong 9 tháng

(Kiến Thức) - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết do giá dầu duy trì khả quan, PVEP đã hoàn thành kế hoạch doanh thu. 

Cụ thể, tổng doanh thu ước tính 22.493 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch 9 tháng và đạt 113% kế hoạch năm. Giá trị thực hiện đầu tư 9 tháng ước khoảng 105,95 triệu USD (tương đương 2.490 tỷ đồng).
Sản lượng khai thác 9 tháng đạt 2,64 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 5,53 triệu tấn), bằng 105% kế hoạch 9 tháng đầu năm. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 1,90 triệu tấn, đạt 108% kế hoạch 9 tháng và 81% kế hoạch năm.
Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch gồm: cụm mỏ Sư Tử , Tê Giác Trắng, Đại Hùng, Cá Tầm, Lô PM3 CAA & 46CN, mỏ Bir Seba. Sản lượng khí bán là 745 triệu m3, đạt 100% kế hoạch 9 tháng và 73% kế hoạch năm.
Gia dau khi kha quan, PVEP vuot 13% ke hoach doanh thu trong 9 thang
 
Trong 9 tháng, PVEP đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tập đoàn giao. Trong đó, First Gas mỏ Sư Tử Trắng Pha 2A vào tháng 6/2021, đảm bảo khai thác an toàn, thực hiện hiệu quả công tác thăm dò, thẩm lượng, phát triển và khai thác.
Thời gian còn lại của năm 2021, PVEP phấn đấu đạt mục tiêu khoan phát triển khai thác để đảm bảo mục tiêu gia tăng trữ lượng của cả năm. Việc hoàn thành tiến độ khoan các giếng phát triển khai thác trong năm 2021 cũng là tiền đề quan trọng cho sản lượng khai thác năm 2022 và các năm tiếp theo.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)