Petec lỗ 66 tỷ đồng bán niên 2020, kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (Petec, UPCoM: PEG) vừa mới công bố BCTC bán niên 2020 với mức lỗ ròng 66 tỷ đồng, ngoài ra còn nhận về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Trong nửa đầu năm 2020, PEG ghi nhận doanh thu thuần giảm 37% về mức 1.356 tỷ đồng. Lãi gộp thu về ở mức 27 tỷ đồng. Doanh thu tài chính xấp xỉ cùng kỳ ở mức 1,8 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng gấp đôi lên 2,3 tỷ đồng.

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhưng vẫn là gánh nặng của Công ty khi chiếm đến 93 tỷ đồng. Điều này khiến Petec lỗ đến 66 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2020.

Petec lo 66 ty dong ban nien 2020, kiem toan vien dua ra y kien ngoai tru
Nguồn: BCTC hợp nhất bán niên 2020 của Petec.  

Bên cạnh đó, BCTC của Petec cũng ghi nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. Theo như thuyết minh, PEG đang ghi nhận khoản phải thu khác từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), liên quan khoản lỗ lũy kế đến ngày 18/5/2011 (thời điểm chính thức chuyển sang CTCP) với số tiền gần 170 tỷ đồng.

Khoản phải thu này phát sinh từ việc xác định phần vốn Nhà nước tại ngày 18/5/2011 nhưng chưa được PVN và các cơ quan Nhà nước có liên quan phê duyệt quyết toán.

Do đó, đơn vị kiểm toán chưa có đủ thông tin về giá trị sẽ được quyết toán và khoản chênh lệch (nếu có) so với giá trị ghi nhận trên khoản mục này, và không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này hay không.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, tại ngày 24/10/2017, Kiểm toán Nhà nước ra thông báo về việc truy thu thuế bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2016 tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (UPCoM: OIL), trong đó số tiền truy thu đối với PEG gần 14 tỷ đồng.

Theo đó, đến ngày 14/11/2017, OIL đã có văn bản giải trình về việc truy thu thuế bảo vệ môi trường. Trong năm 2018, OIL lại tiếp tục gửi công văn kiến nghị liên quan đến vấn đề trên. Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, khoản tiền truy thu thuế bảo vệ môi trường chưa được hạch toán do phải chờ kết quả từ OIL.

Ngoài ra, tại ngày 30/6/2020, giá trị các khoản nợ ngắn hạn của PEG đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 239 tỷ đồng, trong đó khoản phải trả cho Công ty mẹ (PVN) là 527 tỷ đồng. Khả năng duy trì việc thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty tùy thuộc vào khả năng tiếp tục tài trợ hoặc gia hạn các khoản nợ phải trả của Công ty mẹ và các bên liên quan.

Ban Giám đốc tin tưởng vào khả năng tiếp tục thanh toán các khoản nợ đến hạn bằng nguồn vốn tài trợ từ Công ty mẹ và các bên liên quan. Vấn đề này không liên quan đến ý kiến kiểm toán của đơn vị kiểm toán.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)