Nhơn Trạch 2 thực hiện được 50% kế hoạch doanh thu 6 tháng đầu năm

(Kiến Thức) - Nhơn Trạch 2 thực hiện 50% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2020.

Quý 2, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) ghi nhận doanh thu đạt 1.875 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp mang về giảm 5% xuống 298 tỷ đồng. Tuy vậy, biên lãi gộp lại tăng từ 14,7% lên 15,9%.

Doanh thu tài chính của Công ty tăng hơn 50% lên gần 11 tỷ đồng, hơn nữa chí phí tài chính giảm mạnh từ 71 tỷ đồng xuống 26 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay giảm 11,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 50% do lãi suất vay giảm và dư nợ vay giảm theo lịch trả nợ.

Khấu trừ chi phí và thuế, Nhơn Trạch 2 báo lãi ròng tăng 20% so cùng kỳ, giá trị ghi nhận tại mức 249 tỷ đồng.

Nhon Trach 2 thuc hien duoc 50% ke hoach doanh thu 6 thang dau nam
 NT2 báo lãi tăng 20% trong quý 2/2020.

Lũy kế 6 tháng, NT2 đạt doanh thu 3.599 tỷ đồng, giảm 10% và lợi nhuận ròng tăng 11% lên 428 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty thực hiện 50% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/6, khoản phải thu ngắn hạn của NT2 tăng đáng kể 56% lên 2.272 tỷ đồng, chủ yếu tăng khoản phải thu khách hàng.

Các khoản phải thu khách hàng của công ty chủ yếu là phải thu Công ty Mua bán điện, Ban giám đốc NT2 tin tưởng sẽ thu được toàn bộ. Các khoản tiền và tương đương tiền giảm mạnh từ 450 tỷ về 140 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, Công ty không còn khoản vay dài hạn, thời điểm đầu năm là 492 tỷ đồng. Khoản vay ngắn hạn cũng giảm từ 1.350 tỷ xuống 1.306 tỷ đồng.

Trong đó, vay ngắn hạn Ngân hàng Quân đội (MBB) 292 tỷ đồng, phần còn lại 1.013 tỷ đồng là nợ dài hạn đến hạn trả từ các khoản vay ngoại tệ của ngân hàng Hermes, Cirr, Nexi năm 2010.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)