Lỗ hơn 4 tỷ trong 9 tháng, Thủy sản MeKong khó đạt kế hoạch năm

(Kiến Thức) - CTCP Thủy sản MeKong (AAM) vừa ghi nhận lỗ 4 tỷ đồng trong quý 3 làm xoá đi mọi thành quả đạt được trong 2 quý trước.

AAM cho biết doanh thu thuần trong kỳ giảm đến 56% còn hơn 24 tỷ đồng, vì doanh thu xuất khẩu quý này giảm so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán lại chiếm 25 tỷ đồng khiến Công ty đã lỗ gộp 1 tỷ.

Bên cạnh đó, Công ty phải trang trải cho các chi phí như chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng nên sau cùng lỗ 4 tỷ đồng. Theo đó, AAM lỗ ròng hơn 4 tỷ đồng tính 9 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 7,5 tỷ đồng.

Lo hon 4 ty trong 9 thang, Thuy san MeKong kho dat ke hoach nam
 AAM ghi lỗ hơn 4 tỷ đồng trong quý 3/2020.

Năm nay, Công ty đặt mục tiêu cho tổng doanh thu 220 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6 tỷ đồng. Trong khi doanh thu đi ngang so với con số đạt được 225 tỷ đồng thì lợi nhuận trước thuế lại giảm mạnh 42% so với kết quả thực hiện năm trước.

Trong thời gian còn lại của năm nay, AAM phải thu lãi ít nhất 10 tỷ đồng mới chạm tới được kế hoạch.

Kinh doanh bết bát, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của AAM cũng ghi âm hơn 17 tỷ đồng do các khoản phải thu tăng và hàng tồn kho tăng.

Nợ phải trả tại ngày 30/9 tăng 20% so với đầu năm lên mức hơn 19 tỷ đồng do phát sinh dư nợ vay ngắn hạn gần 8 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)