Lãi ròng quý 1 của Địa Ốc Hoàng Quân về đáy 5 năm

(Kiến Thức) - Lãi ròng của Địa Ốc Hoàng Quân quý 1/2020 giảm hơn 67% chỉ đạt 3,5 tỷ đồng, mức thấp nhất trong quý kể từ 5 năm trở lại đây.
 

Trong quý 1/2020, CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) ghi nhận doanh thu thuần hơn 138 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn hàng bán tăng gần gấp đôi lên mức 114 tỷ đồng kéo theo lãi gộp của Công ty chỉ đạt 24 tỷ đồng, giảm hơn phân nửa so cùng kỳ.

Tuy Hoàng Quân đã tiết giảm mạnh các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi so với cùng kỳ nhưng lãi ròng của Công ty vẫn giảm hơn 67% chỉ đạt 3,5 tỷ đồng, mức thấp nhất trong quý kể từ 5 năm trở lại đây.  

Lai rong quy 1 cua Dia Oc Hoang Quan ve day 5 nam
 Hoàng Quân lãi 3,5 tỷ đồng quý 1/2020.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Hoàng Quân giảm nhẹ về 6.692 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu chiếm tới 88%. Hàng tồn kho của Công ty ghi giảm 15% so với đầu năm về mức 594 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn 3.843 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và trả trước cho người bán ngắn hạn lần lượt chiếm 1.312 tỷ đồng và 1.712 tỷ đồng.

Về mặt nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Công ty tại ngày cuối quý 1 xấp xỉ hồi đầu năm ở mức gần 2.362 tỷ đồng, chiếm hơn 35%. Cơ cấu nợ phải trả chủ yếu nằm ở các khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác. Vay nợ tài chính của Công ty chỉ ở mức 335 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)