Hiệp định CPTPP sẽ được ký vào ngày 8/3/2018 tại Chile

Sau nhiều nỗ lực và cố gắng, các nước đã kết thúc toàn diện nội dung đàm phán Hiệp định CPTPP.

Ngày 25/1, Bộ Công Thương cho biết theo kế hoạch đã được thống nhất, các trưởng đoàn đàm phán của 11 nước tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã họp tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 22 đến 23-1 để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm chuẩn bị cho việc ký kết hiệp định CPTPP vào tháng 3/2018.
Hiệp định CPTPP sẽ được ký vào ngày 8/3/2018 tại Chile 
Sau nhiều nỗ lực và cố gắng, các nước đã kết thúc toàn diện nội dung đàm phán Hiệp định CPTPP. Những vấn đề còn tồn tại sau các cuộc họp tại Đà Nẵng đã được xử lý, trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến lao động của Việt Nam, bảo lưu về văn hóa của Canada, bảo lưu về cơ chế dành cho Tập đoàn Petronas của Malaysia,...
Trên cơ sở kết quả đạt được, các nước thống nhất sẽ tiến hành quá trình rà soát pháp lý cũng như hoàn tất các thủ tục nội bộ để chuẩn bị cho việc ký kết hiệp định vào ngày 8/3/2018 tại Chile.
Theo TRÀ PHƯƠNG/Plo

>> xem thêm

Bình luận(0)