Hà Nội rà soát việc bố trí nhà ở XH tại huyện Gia Lâm

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, rà soát lại việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội (NƠXH) tại các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã phê duyệt trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Cử tri huyện Gia Lâm cho rằng, theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49 năm 2021 của Chính phủ, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên thì phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Hiện nay các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trong kế hoạch năm 2022 đã được UBND huyện phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (chưa bố trí quỹ đất xây dựng NƠXH), đã phê duyệt dự án đầu tư.

Ha Noi ra soat viec bo tri nha o XH tai huyen Gia Lam
 Hà Nội chỉ đạo rà soát lại quỹ nhà ở xã hội

Cử tri đề nghị UBND TP Hà Nội tháo gỡ vướng mắc về việc bố trí NƠXH cao tầng và báo cáo Chính phủ xem xét, chấp thuận theo hướng bố trí NƠXH tập trung để thay thế việc thực hiện bố trí quỹ đất NƠXH tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để phục vụ xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên trên.

Về vấn đề này UBND TP Hà Nội cho biết, tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, quỹ đất dành để phát triển NƠXH phải được xác định cụ thể trong quy hoạch chi tiết thực hiện dự án đầu tư (tỷ lệ 25% phụ thuộc vào quy mô của dự án đấu giá quyền sử dụng đất và theo quy định của Nhà nước và của Thành phố) trước khi thực hiện chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất (tổ chức triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho quỹ đất sau khi trừ đi quỹ đất NƠXH theo quy hoạch). NƠXH thực hiện theo dự án riêng.

UBND TP Hà Nội cũng giao UBND huyện Gia Lâm, căn cứ quy định của Nhà nước và Thành phố về bố trí quỹ đất phát triển NƠXH, kiểm tra, rà soát lại các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã phê duyệt (trừ quy hoạch tại các khu đất đấu giá TQ5(1), TQ5(2) đã có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố.

Hồi giữa năm 2021 UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi các sở ngành và quận, huyện, thị xã liên quan đến việc thực hiện chỉ đạo của Thành ủy các nội dung đầu tư phát triểnNƠXH trên địa bàn thành phố.

Trong đó chỉ đạo phải rà soát, thống kê đầy đủ các quỹ đất quy định là 20% (TP Hà Nội là 25%) và quỹ đất nhà ở xã hội độc lập mà chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn TP có trách nhiệm phải bố trí và dự án NƠXH.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện cơ chế thí điểm 5 khu NƠXH tập trung, kế hoạch phát triển NƠXH trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025, làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định pháp luật để thực hiện công tác phát triển NƠXH trên địa bàn TP Hà Nội; đồng thời tham mưu, đề xuất kiến nghị những nội dung cụ thể thuộc thẩm quyền của U, HĐND TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 30/6/2021.

Minh Quang

>> xem thêm

Bình luận(0)