Giao dịch "chui" cổ phiếu C69 và VES, 3 cá nhân bị phạt hàng chục triệu

Vừa qua, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Mai Thị Thùy Dung, bà Mai Hồng Ngọc và ông Vũ Đình Cương.
 

Bà Mai Thị Thùy Dung có địa chỉ tại số 25/96 Bùi Thị Xuân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu và bị phạt 30 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 26/3, bà Thùy Dung đã bán 97.900 cổ phiếu C69 của CTCP Xây dựng 1369, dẫn đến số lượng sở hữu của bà Dung và người có liên quan (bà Mai Hồng Ngọc) giảm từ 750.700 cổ phiếu (tỷ lệ 7,51%) xuống 652.800 cổ phiếu (tỷ lệ 6,53%) nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%.

Giao dich 'chui' co phieu C69 va VES, 3 ca nhan bi phat hang chuc trieu
Vi phạm công bố thông tin, thêm 3 cá nhân bị xử phạt.

Bà Mai Hồng Ngọc, cũng có địa chỉ tại số 25/96 Bùi Thị Xuân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cũng bị phạt 15 triệu đồng cũng với lý do giao dịch cổ phiếu C69 nhưng báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 22/3, bà Mai Hồng Ngọc, cổ đông lớn của CTCP Xây dựng 1369 đã mua 222.800 cổ phiếu C69, dẫn đến lượng sở hữu của bà Ngọc và người có liên quan tăng từ 527.900 cổ phiếu (tỷ lệ 5,28%) lên 750.700 cổ phiếu (tỷ lệ 7,51%).

Đến ngày 5/4, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Mai Hồng Ngọc.

Ngoài ra, bà Ngọc còn bị phạt tiền 10 triệu đồng do báo cáo không chính xác. Cụ thể, ngày 27/3 bà Mai Hồng Ngọc mua 73.400 cổ phiếu C69 và bán 106.400 cổ phiếu C69 nhưng tại báo cáo sở hữu cổ đông lớn, bà Mai Hồng Ngọc báo cáo mua 33.000 cổ phiếu C69.

Một cá nhân khác là ông Vũ Đình Cương có địa chỉ tại số 101-202 A10 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội số tiền 25 triệu đồng.

Ông Vũ Đình Cương đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 17/8/2018, ông Vũ Đình Cương mua 449.400 cổ phiếu VES của CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco, dẫn đến số lượng sở hữu tăng từ 67.700 cổ phiếu (tỷ lệ 0,75%) lên 517.100 cổ phiếu (tỷ lệ 5,73%) và trở thành cổ đông lớn.

Tuy nhiên, đến ngày 25/12/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Vũ Đình Cương.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)