FPT sắp phát hành 118 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 1.183 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020.

HĐQT CTCP FPT (FPT) mới công bố Nghị quyết thông qua việc phát hành hơn 118,3 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 15% (20:3) tức mỗi cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu mới.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 1.183 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền 2/6/2021.
Theo kế hoạch, năm 2020, FPT chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và cổ tức bằng tiền mặt 20%. Trước đó, công ty đã trả cổ tức với tỷ lệ 10% tiền mặt. Dự kiến 10% tiền mặt còn lại sẽ được thực hiện trong quý 2 năm nay.
FPT sap phat hanh 118 trieu co phieu tra co tuc
 FPT sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
Năm 2021, FPT đặt mục tiêu đạt 34.720 tỷ đồng doanh thu thuần và 6.210 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng lần lượt 16% và 18% so với kết quả thực hiện năm 2020. Với kế hoạch này, FPT dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%. 
Trong quý 1/2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT lần lượt đạt 7.586 tỷ đồng và 1.397 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% và 22%.
Kết quả kinh doanh của FPT tiếp tục tăng trưởng hai con số nhờ vào hai hướng đi trọng tâm là đẩy mạnh bán hàng và tập trung vào các mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao.
Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, FPT đã hoàn thành được 18,5% kế hoạch lợi nhuận trong năm 2021.
Anh Nhi

>> xem thêm