FPT Online (FOC) chốt quyền trả cổ tức 20.000 đồng/cp vào ngày 14/4

Với 18,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online sẽ chi khoảng 369 tỷ đồng để trả cổ tức 2020.

CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online, FOC) thông báo ngày 14/4 chốt danh sách cổ đông và ngày 29/4 sẽ là ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 200%, tương đương 1 cổ phiếu nhận được 20.000 đồng.
Với 18,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online sẽ chi khoảng 369 tỷ đồng để trả cổ tức 2020.
FPT Online (FOC) chot quyen tra co tuc 20.000 dong/cp vao ngay 14/4
 FOC trả cổ tức khủng vào ngày 29/4.
Phương án trả cổ tức 200% này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua trước đó. FPT Online là doanh nghiệp thường xuyên chi trả cổ tức cao. Năm 2019 công ty trả cổ tức 150% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu. Còn năm 2018, tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt là 130%.
Được biết, trong năm 2021, Công ty đề ra chỉ tiêu doanh thu 700 tỷ đồng, tăng 16,8% so với thực hiện 2020, lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng, tăng 51,7%. Tỷ lệ trả cổ tức trong năm 2021 không thấp hơn 50%.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FOC giao dịch tại mức 158.900 đồng/cp, tăng gần 50% trong vòng 1 tháng.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)