Doanh thu giảm 24%, Becamex IJC vẫn huy động được 1.259 tỷ đồng

Google News

Báo cáo tài chính năm 2023 vừa công bố cho thấy, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC) chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thành công, huy động được tổng số tiền 1.259 tỷ đồng.

Doanh thu giam 24%, Becamex IJC van huy dong duoc 1.259 ty dong
KCN Bàu Bàng. Nguồn: Becamex IJC 
Trong đợt chào bán lần này, Becamex IJC đưa ra con số 125.916.254 cổ phiếu với giá 10.000/cp. Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán là 125.915.875 cổ phiếu, thu được: 1.259 tỷ đồng. Qua đó, IJC cũng tăng vốn điều lệ từ 2.518 tỷ đồng lên 3.777 tỷ đồng. Số lượng cổ phần sau tăng vốn là 377.748.384 cổ phần.
Kết quả kinh doanh 2023 của IJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.494 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2022. Kinh doanh bất động sản là hoạt động kinh doanh chính khi đóng góp đến 46% cơ cấu doanh thu. Tiếp đến là hoạt động thu phí giao thông và hoạt động kinh doanh khác, đóng góp lần lượt là 19% và 34%, còn 1% là doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh.
Trong năm 2023, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm xuống còn 395 tỷ đồng, mức giảm 23% so với năm 2022. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản giảm đến 39%, chỉ còn 273 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động khác tăng lên 153,6 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2022. Nhìn chung, tổng lợi nhuận gộp của công ty trong năm 2023 đạt 651 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2022 do ảnh hưởng từ giảm doanh thu trong hoạt động kinh doanh.
Tổng tài sản IJC đạt 6.403 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu kỳ. Trong năm 2023, khoản mục đầu tư tài chính dài hạn có sự biến động mạnh, tăng hơn190 tỷ so với cùng kỳ, nguyên nhân là Công ty đã đầu tư góp vốn mua 55.500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước.
Doanh thu giam 24%, Becamex IJC van huy dong duoc 1.259 ty dong-Hinh-2
Kết quả kinh doanh IJC từ 2019 - 2023. Nguồn: Becamex IJC 
Tính đến ngày 31/12/2023, nợ phải trả của Becamex IJC ghi nhận đạt 2.580 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do nợ dài hạn giảm mạnh 433 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 62%. Trong đó, nợ ngắn hạn là 2.317 tỷ đồng và nợ dài hạn là 262 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 3.823 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2022.
Năm 2024, Becamex IJC đặt ra mục tiêu tăng trưởng ấn tượng với doanh thu dự kiến đạt 2.206 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế cũng được kỳ vọng tăng 29%, lên 511 tỷ đồng.
Doanh thu giam 24%, Becamex IJC van huy dong duoc 1.259 ty dong-Hinh-3
Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2024. Nguồn: Becamex IJC 
Để đạt được mục tiêu này, Becamex IJC sẽ tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính. Doanh thu bất động sản dự kiến tăng 63% lên 1.138 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án trọng điểm tại Bình Dương. Các hoạt động thu phí dự kiến tăng 6% lên 313 tỷ đồng. Lĩnh vực khác dự kiến tăng 45% lên 755 tỷ đồng.
IJC là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có quỹ đất rộng, sản phẩm thuộc nhiều phân khúc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công ty cũng luôn tiên phong áp dụng công nghệ và kỹ thuật mới vào hoạt động quản lý, thi công dự án.
Tuy nhiên, IJC cũng có những hạn chế như chưa mở rộng kênh phân phối sản phẩm, nguồn vốn chủ sở hữu chưa đáp ứng được quy mô các dự án bất động sản mà Becamex IJC có khả năng triển khai.
Thảo Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)