CenLand của shark Hưng báo lãi giảm mạnh 30% 2 quý đầu năm, do đâu?

(Kiến Thức) - Bán niên 2020, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HoSE: CRE) báo lãi giảm 30% về còn 133 tỷ đồng, thực hiện được 35% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

CenLand ghi nhận doanh thu thuần trong quý 2/2020 gần 430 tỷ đồng, giảm 35% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm 245 tỷ đồng kéo lợi nhuận gộp về mức 185 tỷ đồng, giảm 8% so cùng kỳ.

Song song đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên gần 65 tỷ đồng từ mức 53 tỷ đồng.

Do những yếu tố đó, lãi ròng còn lại trong kỳ của CenLand ghi nhận hơn 90 tỷ đồng, giảm hơn 19% so với con số lãi 111 tỷ đồng của quý 2/2019.

Luỹ kế trong cả 6 tháng đầu năm, CenLand báo doanh thu gần 700 tỷ đồng, giảm 33% so cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới bất động sản giảm 24% xuống 510 tỷ đồng, doanh thu đầu tư bất động sản giảm 43% xuống 183 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện giảm mạnh 95% từ 54 tỷ đồng xuống còn 2,7 tỷ đồng. 

Khấu trừ thuế và chi phí, lãi ròng của CenLand trong bán niên giảm 30% từ 190 tỷ đồng về còn 133 tỷ đồng.

CenLand cua shark Hung bao lai giam manh 30% 2 quy dau nam, do dau?
CRE của Shark Hưng báo lãi giảm mạnh trong 6 tháng 2020.

Ban lãnh đạo CenLand từng cho biết thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2020 dự kiến sẽ tiếp tục khó khăn khi nguồn cung bị hạn chế do những vấn đề về pháp lý.

Bên cạnh sự chững lại của thị trường mang tính chu kỳ, và đặc biệt diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 có ảnh hưởng rất xấu tới nền kinh tế và thị trường bất động sản tại Việt Nam. CenLand chắc chắn sẽ không tránh khỏi được những tác động đó.

Do đó, Công ty đề ra tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.441 tỷ đồng, tăng 5% so với tổng doanh thu 2019, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 400 tỷ đồng, tăng 2% và cổ tức dự kiến là 10%.

So với kế hoạch đề ra, trong nửa đầu năm 2020, CenLand đã thực hiện được 29% mục tiêu doanh thu và 35% mục tiêu lợi nhuận.

Tổng tài sản của CenLand tại ngày 30/6 đạt 2.700 tỷ đồng, xấp xỉ so đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn sụt giảm 10% về mức 1.308 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu khách hàng ngắn hạn 708 tỷ đồng, giảm 13%; khoản phải thu ngắn hạn khác giảm 40% về còn 273 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho của Công ty đạt 66 tỷ đồng, trong đó chiếm đa số là hàng hóa bất động sản (bao gồm các căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại) với 32 tỷ đồng, còn lại là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với 34 tỷ đồng.

Nợ phải trả của CenLand đã giảm 12% so hồi đầu năm về mức 693 tỷ đồng, đáng kể khoản nợ vay tài chính của Công ty đã giảm đến 90% về còn 9 tỷ đồng từ mức 83 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)