CenLand của shark Hưng báo lãi giảm 45% do đâu?

(Kiến Thức) - CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HoSE: CRE) ghi nhận doanh thu thuần trong quý 1/2020 gần 270 tỷ đồng, giảm 30% so cùng kỳ.
 

Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới bất động sản giảm 29% xuống 221 tỷ đồng, doanh thu đầu tư bất động sản giảm 11% xuống 46 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện giảm mạnh từ gần 20 tỷ đồng xuống còn 908 triệu đồng. 

Giá vốn hàng bán chiếm hơn 162 tỷ đồng kéo lợi nhuận gộp về mức 107 tỷ đồng, giảm 28% so cùng kỳ.

Song song đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên gần 56 tỷ đồng từ mức 44 tỷ đồng.

Do những yếu tố đó, lãi ròng còn lại trong kỳ của Công ty ghi nhận hơn 43 tỷ đồng, giảm hơn 45% so với con số lãi 79 tỷ đồng của quý 1/2019.

CenLand cua shark Hung bao lai giam 45% do dau?
 

Tổng tài sản của CenLand tại ngày 31/3 đạt 2.664 tỷ đồng, xấp xỉ so đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn sụt giảm 19% so với hồi đầu năm, về mức 1,162 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu khách hàng ngắn hạn gần 784 tỷ đồng, giảm 4%; khoản phải thu ngắn hạn khác giảm 55% về còn 205 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho của Công ty tính đến 31/3 là 156 tỷ đồng, trong đó chiếm đa số là hàng hóa bất động sản (bao gồm các căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại) với 120 tỷ đồng, còn lại là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với 35 tỷ đồng.

Nợ phải trả của CenLand đã giảm nhẹ 5% so hồi đầu năm về mức 743 tỷ đồng, đáng kể khoản nợ vay tài chính của Công ty đã giảm đến 40% về còn 50 tỷ đồng từ mức 83 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)