Cao su Phước Hoà báo lãi quý 4 đột biến

Nhờ vào lợi nhuận đột biến từ hoạt động khác gần 332 tỷ đồng nên công ty mẹ PHR báo lãi sau thuế đến 419 tỷ đồng, gấp gần 11 lần so quý 4/2019. 

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) đã công bố BCTC riêng quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh.
Theo đó, trong quý 4, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 517 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp chỉ đạt hơn 34 tỷ đồng.
Nhờ vào lợi nhuận đột biến từ hoạt động khác gần 332 tỷ đồng nên công ty mẹ PHR báo lãi sau thuế đến 419 tỷ đồng, gấp gần 11 lần so quý 4/2019.
Công ty cho biết doanh thu từ hoạt động tài chính giảm do giảm khoản thu từ lợi tức trong khi đó lợi nhuận khác tăng mạnh do trong quý 4/2020 công ty ghi nhận tiền đền bù hỗ trợ thiệt hại khi bàn giao đất thực hiện dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 số tiền 304 tỷ đồng.
Cao su Phuoc Hoa bao lai quy 4 dot bien nho tien den bu KCN Nam Tan Uyen
 PHR báo lãi đột biến trong quý 4/2020.
Luỹ kế cả năm 2020, công ty mẹ PHR đạt 1.062 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 2%, nhờ lãi từ hoạt động khác nên lãi trước thuế đạt 1.152 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt gần 954 tỷ đồng, gấp đôi so cùng kỳ.
Năm 2020, PHR đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ là 2.460 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.148 tỷ đồng. Như vậy, dù kinh doanh đột biến nhưng công ty mới chỉ thực hiện được 43% mục tiêu doanh thu nhưng đã vượt chỉ tiêu lãi trước thuế cả năm.
Tại ngày 31/12, tổng tài sản của công ty mẹ Cao su Phước Hoà đạt 3.736 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, trong đó có 1.065 tỷ đồng là tiền và tiền gửi có kỳ hạn, tăng đến 70%.
Nợ phải trả trong năm 2020 ghi nhận giảm mạnh về mức 850 tỷ đồng từ 1.003 tỷ đồng hồi đầu năm.
Sang năm 2021, Phước Hòa dự kiến sản lượng cao su khai thác 9.600 tấn, cao su thu mua 12.000 tấn; sản lượng cao su chế biến nhập kho 21.600 tấn; sản lượng cao su tiêu thụ 33.999 tấn.
Phước Hòa đặt kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ năm 2021 đạt 1.921 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng, nộp ngân sách 234 tỷ đồng. So với thực hiện trong năm 2020, kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ Phước Hòa năm 2021 giảm gần 35%.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)