Ai được giám sát việc tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn?

NHNN đang lấy ý kiến về quy định giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tiêu hủy tiền in, đúc hỏng, giấy in tiền, kim loại đúc tiền hỏng.

Theo dự thảo lần này, việc giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành sẽ được thực hiện từ khâu kiểm đếm chọn mẫu đến khi tiền được cắt huỷ thành phế liệu.
Tiền in, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng sẽ được giám sát từ khi giao nhận ở kho của các cơ sở in, đúc tiền đến kho của hội đồng tiêu hủy tiền cho đến khi số lượng tiền hỏng này được cắt và hủy thành phế liệu.
Theo dự thảo này, Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.
Đồng thời, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định thành lập hội đồng giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và hội đồng giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng (gọi tắt là hội đồng giám sát).
Theo đó, hội đồng giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông gồm hội đồng giám sát chung và 2 giám sát cụm tiêu hủy.
Chủ tịch hội đồng giám sát chung sẽ do vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ đảm nhiệm, và 2 phó chủ tịch hội đồng sẽ do phó vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ và một lãnh đạo Chi cục quản trị TP.HCM đảm nhiệm. Ủy viên hội đồng giám sát kiêm thư ký sẽ do một lãnh đạo cấp phòng - Vụ Kiểm toán nội bộ, phụ trách.
Ai duoc giam sat viec tieu huy tien khong du tieu chuan?
 NHNN đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo về Thông tư quy định giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Ảnh minh họa: Quang Thắng.
Phó chủ tịch phụ trách giám sát cụm tiêu huỷ phía Bắc sẽ do vụ phó Vụ Kiểm toán nội bộ đảm nhiệm. Hai vị trí uỷ viên hội đồng do một lãnh đạo cấp vụ hoặc cấp phòng thuộc Vụ Tài chính - Kế toán đảm nhiệm. Vị trí thư ký giám sát cụm tiêu hủy phía Bắc sẽ do thư ký hội đồng giám sát kiêm nhiệm.
Với cụm tiêu huỷ phía Nam, phó chủ tịch hội đồng giám sát sẽ do lãnh đạo Chi cục quản trị tại TP.HCM đảm nhiệm. Hai uỷ viên sẽ do một lãnh đạo của NHNN chi nhánh TP.HCM và một lãnh đạo cấp phòng của Chi cục quản trị tại TP.HCM đảm nhiệm, trong đó, lãnh đạo cấp phòng của Chi cục quản trị TP.HCM sẽ kiêm vị trí thư ký giám sát cụm tiêu hủy phía Nam.
Đối với hội đồng giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng sẽ do vụ phó Vụ Kiểm toán nội bộ làm chủ tịch hội đồng giám sát; một lãnh đạo cấp vụ (hoặc cấp phòng) thuộc Vụ Tài chính - Kế toán làm uỷ viên; một lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ làm ủy viên kiêm thư ký hội đồng giám sát.
Ngoài ra, một số công chức của NHNN sẽ được tập trung theo quyết định hàng năm của chủ tịch hội đồng giám sát để đảm nhiệm vị trí tổ giúp việc cho hội đồng tham gia vào quá trình giám sát tiêu hủy tiền.
Theo quyết định, hội đồng giám sát hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Chủ tịch là người chịu trách nhiệm cuối cùng về toàn bộ hoạt động liên quan đến giám sát tiêu hủy tiền.
Bên cạnh đó, đề nghị các đơn vị liên quan có hình thức kỷ luật thích hợp hoặc đề nghị xử lý đối với các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật như lợi dụng, tham ô, không làm đúng trách nhiệm để xảy ra thất thoát tài sản trong công tác tiêu hủy tiền...
Theo Quang Thắng/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)