Ngà voi ma mút đã qua chế biến có được nhập khẩu?

Ngà voi ma mút đã qua chế biến, xử lý để làm nguyên liệu sản xuất đồ dùng nội thất và không mang mầm bệnh thì không thuộc đối tượng dừng nhập khẩu tại Mục I Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:
Loài voi ma mút Mammuthus Primigenius đã bị tuyệt chủng từ 4.500 năm đến 4,8 triệu năm trước và không thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), không thuộc Danh mục thực thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Trường hợp ngà voi ma mút đã qua chế biến, xử lý để làm nguyên liệu sản xuất đồ dùng nội thất và không mang mầm bệnh thì không thuộc đối tượng dừng nhập khẩu tại Mục I Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.
Theo Chính phủ

>> xem thêm

Bình luận(0)