Tại sao con người nối dối và lý giải của khoa học

Tại sao con người nối dối và lý giải của khoa học

Từ khi biết nhận thức và biết nói, con người đã học được cách nói dối, thậm chí còn làm điều đó thường xuyên. Nhiều chuyên gia cho rằng, đó là cách để bảo vệ cái tôi và cố gắng tỏ ra tốt đẹp trong mắt bản thân và mắt người khác.