Vinh danh trí thức 2022: TS Nguyễn Ngọc Long

TS Nguyễn Ngọc Long, nguyên Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch hội đồng Khoa học cầu đường Việt Nam.

Nguyên Ủy viên Ban chấp hành hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam, Ủy viên Hội đồng đăng bạ kỹ sư ASEAN - Liên hiệp Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1950
Vinh danh tri thuc 2022: TS Nguyen Ngoc Long
 TS Nguyễn Ngọc Long.
Thành tích đạt được
Nghiên cứu thành công nhiều công trình khoa học như: Chương trình KC-10- Cầu BTCT DƯL khẩu độ lớn; Nghiên cứu sự ổn định hệ thanh không giằng; Sơ đồ tải trọng áp dụng trong quy phạm thiết kế cầu ở Việt Nam; Thiết kế và công nghệ chế tạo nhịp dàn thép khẩu độ lớn ở Việt Nam; Công nghệ đúc đẩy, xây dựng cầu BTCT DƯL liên tục.
Chủ nhiệm các dự án lớn xây dựng giao thông. Thẩm định, phê duyệt các dự án đường bộ cao tốc, mạng lưới hạ tầng giao thông Việt Nam; Đường Hồ Chí Minh, đường Láng - Hòa Lạc…Tham gia thẩm định, phản biện nhiều đề tài cấp Bộ.
Với cương vị Phó chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật cầu đường Việt Nam, thành viên Hội đồng đăng bạ kỹ sư ASEAN đã tham gia, đóng góp nhiều cho công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ trong nước và trong khối ASEAN.
Với các vị trí công tác: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - TEDI (1995 - 2003), Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (2003 - 2008); Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải (2008 - 2010) đã đóng góp có hiệu quả vào việc phát triển đội ngũ trí thức, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển hạ tầng cơ sở giao thông vận tải ở Việt Nam.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương Lao động hạng ba năm 2000, 2005.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2002.
- Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải.
- Bằng khen của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam năm 2020.
- Danh hiệu “Nhà khoa học kỹ thuật và quản lý cầu đường tiêu biểu”.
- Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2000.
- Kỷ niệm chương của nhiều bộ, ngành.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)