Xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Thông tin mới liên quan đến Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực khi điều khiển phương tiện mà có nồng độ cồn trong máu, hơi thở sẽ bị xử phạt sẽ rất nặng.