XÉT XỬ ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ VÀ ĐA CHIỀU NHẤT VỤ XÉT XỬ ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG, SAI PHẠM ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG

Ông Nguyễn Đức Chung nộp gần 100 bằng khen, giấy khen, bệnh án: Có được giảm án?

Ông Nguyễn Đức Chung nộp gần 100 bằng khen, giấy khen, bệnh án: Có được giảm án?

Nhiều người đặt câu hỏi việc cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nộp gần 100 bằng khen, giấy khen, đơn của các cá nhân, tổ chức có được giảm án?