Xe ô tô lao qua cầu Chương Dương xuống sông Hồng

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh, video về vụ việc Xe ô tô lao qua cầu Chương Dương xuống sông Hồng, nguyên nhân Xe ô tô lao qua cầu Chương Dương xuống sông Hồng, danh tính nạn nhân Xe ô tô lao qua cầu Chương Dương xuống sông Hồng, lý do Xe ô tô lao qua cầu Chương Dương xuống sông Hồng...