Vũ Khí Hạt Nhân

Vũ khí hạt nhân là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà năng lượng của nó do các phản ứng phân hạch hạt nhân. Đề phòng nguy cơ chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra trên thế giới.