Vũ Khí Hạt Nhân

Vũ khí hạt nhân là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà năng lượng của nó do các phản ứng phân hạch hạt nhân. Đề phòng nguy cơ chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra trên thế giới.

Vũ khí hạt nhân và những điều bạn có thể chưa biết

Vũ khí hạt nhân và những điều bạn có thể chưa biết

(Kiến Thức) - Vũ khí hạt nhân là một khái niệm để chỉ các loại bom, đầu đạn khi nổ giải phóng ra năng lượng hạt nhân. Đây là một khái niệm rất dễ gây nhầm lẫn khi sử dụng, bởi không phải loại vũ khí hạt nhân nào cũng như vậy.