Việt Nam & Thế Giới

|Tất cả tin bài thời sự liên quan giữa Việt Nam và Thế giới, viet nam va the giơi

'Bí ẩn' ít biết hoạn quan thời Lê

'Bí ẩn' ít biết hoạn quan thời Lê

Vào thời kỳ chúa tin dùng hoạn quan, nhiều người có địa vị cao, đang trong độ tuổi trưởng thành và là bố của nhiều trẻ con, tự biến mình thành hoạn quan để tiếp cận chúa.

Tên gọi Điện Biên Phủ có nghĩa gì?

Tên gọi Điện Biên Phủ có nghĩa gì?

Tên gọi Điện Biên do vua Thiệu Trị nhà Nguyễn đặt năm 1841 từ châu Ninh Biên. 3 chữ "Điện", "Biên", "Phủ" đều có ý nghĩa làm nên tên gọi của một địa danh hào hùng.