Tuyến Bus Đường Sông

Tuyến bus đường sông đầu tiên tại TP.HCM sẽ chính thức được khai trương và đi vào vận hành thử nghiệm kể từ ngày 21/8/2017. Hình ảnh bus sông hiện đại tại các nước trên thế giới