Ngoài người Do Thái, Hitler muốn “đuổi cùng giết tận” nhóm người nào?

Ngoài người Do Thái, Hitler muốn “đuổi cùng giết tận” nhóm người nào?

(Kiến Thức) - Trước khi Thế chiến 2 kết thúc, trùm phát xít Hitler mơ tưởng Đức quốc xã giành chiến thắng trước phe Đồng minh. Theo đó, Hitler và chính quyền phát xít Đức lên kế hoạch tiêu diệt nhóm người Slav sau khi "đuổi cùng giết tận" người Do Thái.