Trùm Hitler tham vọng Đức quốc xã trường tồn 1.000 năm thế nào?

Trùm Hitler tham vọng Đức quốc xã trường tồn 1.000 năm thế nào?

Trùm phát xít Hitler từng nhiều lần phát biểu trước công chúng về việc Đức quốc xã sẽ trường tồn 1.000 năm. Theo đó, y lên kế hoạch xây dựng "siêu thủ đô" cùng nhiều kế hoạch táo bạo.