Bộ ảnh Liên Xô giải phóng Ba Lan trong Thế chiến 2

Bộ ảnh Liên Xô giải phóng Ba Lan trong Thế chiến 2

Nhiếp ảnh gia Liên Xô đã chụp được nhiều bức ảnh về quá trình giải phóng Ba Lan khỏi sự chiếm đóng của quân đội Đức quốc xã. Hồng quân Liên Xô phối hợp cùng lực lượng Đồng minh để...