Trấn Thành - Hari Won

Trấn Thành - Hari Won: Tiết lộ mối quan hệ thực sự giữa Trấn Thành và Hari Won. Liệu tình yêu của Trấn Thành - Hari Won có phải chiêu trò PR.

Trấn Thành và Hari Won sẵn sàng nhận con nuôi?

Trấn Thành và Hari Won sẵn sàng nhận con nuôi?

Tôi nghĩ một món quà, không cần biết ai đưa nó đến với Trái đất, nhưng chúng tôi sẽ là người dìu dắt nó đi tiếp trên quãng đường chúng nó đi. Điều nào cũng tốt đẹp, chỉ cần chúng...