Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Liên bang Nga

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video về chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Liên bang Nga, Putin, quan hệ Việt Nga