Thực Phẩm Tết 2019

Thông tin về giá cả các loại thực phẩm Tết 2019; những loại thực phẩm Tết mới lạ trên thị trường; xu hướng mua thực phẩm ăn Tết Kỷ Hợi của người tiêu dùng.