THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH

CẬP NHẬT TẤT CẢ THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH 

Doanh nghiệp Nhà nước phải phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt

Doanh nghiệp Nhà nước phải phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt

Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và các DNNN tiếp tục phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt trong nền kinh tế, bảo đảm DNNN là lực lượng tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.