THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH

CẬP NHẬT TẤT CẢ THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH 

Thủ tướng: Tự tin phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ xanh

Thủ tướng: Tự tin phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ xanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các địa phương trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ cần tự tin, phát huy tinh thần tự lực, tự cường để vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện...