THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH

CẬP NHẬT TẤT CẢ THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH 

Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho 4 Phó Thủ tướng

Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho 4 Phó Thủ tướng

Thủ tướng phân công các phó thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Đặc biệt, Thủ tướng không xử lý những nhiệm vụ...